Eskontní úvěr

vydáno 14.09. 2013 • Půjčky a hypotéky • zobrazeno 3222x

Eskontní úvěr patří mezi řadu produktů nabízených bankami (na území České republiky výhradně Českou spořitelnou a Komerční bankou). Určen je pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele. Jde o úvěr na kratší časové období a funguje na principu urychlení přístupu ke klientovým penězům z obchodních pohledávek.

Hlavním předmětem eskontního úvěru je směnka, tedy obchodovatelný cenný papír a písemný doklad o finančním závazku. V případě eskontního úvěru můžeme směnku označit jako pohledávku k úvěrovému financování. Úvěr v podstatě funguje na principu odkupu směnky bankovní institucí před vypršením její splatnosti. Díky jejímu převodu na banku může klient od banky získat sumu ve výši nominální hodnoty směnky snížené o eskontní provizi - tzv. diskont. Diskont je splatný až ke dni, kdy je směnka proplacena. Eskont lze čerpat jednorázově i opakovaně na základě uzavřené smlouvy o eskontu směnek.

Jakmile nastane doba splatnosti směnky, tak ji banka předloží dlužníkovi k zaplacení. Pokud by osoba, která má zaplatit nemohla, pak přichází na řadu ručitel. I zde platí, že když nikdo z dlužníků neplatí, obrací se banka na klienta eskontního úvěru a požaduje jeho splacení. S eskontním úvěrem je samozřejmě spojena velká kontrola všech účastníků úvěru a směnky, a proto banky neeskontují úplně každou směnku.

Podmínky na financování eskontního úvěru si stanoví každá banka samostatně, ale pro všechny je společné důkladné ověření všech náležitostí směny a provedení finanční analýzy osob ze směnky závazných.

Další společnou podmínkou pro většinu bank jsou nutnost klienta doložit dokumenty, které se týkají jeho společnosti nebo jeho jako právního subjektu. Mezi zmíněné dokumenty patří udání sídla firmy (právnické osoby) a trvalého bydliště (fyzické osoby) v ČR, dále prokazatelná minimálně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání a  v další řadě musí potenciální klient prokázat bezdlužnost vůči Finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a Správě sociálního zabezpečení.

Žádost o eskontní úvěr není nikterak jednoduchou záležitostí, o čemž se můžeme přesvědčit po přečtení dalších podmínek Komerční banky. Komerční banka k eskontu přijímá jen ty směnky, jež splňují její obchodní podmínky eskontních směnek. Mezi směnky tohoto typu patří směnky obchodní, od klientů Komerční banky, denní (fixní), se zbytkovou dobou splatnosti většinou mezi 1 - 9 (u zahraničních až 12) měsíci, znějící na částku vyšší než 100 000 Kč (v případě zahraničních minimálně na ekvivalent 250 000 Kč). Kromě těchto podmínek musí být české směnky opatřeny doložkou, jež zbavuje banku povinnosti zabezpečit protest pro neplacení. Zahraniční směnky musí být opatřeny efektivní doložkou v případě, že se měna uvedená na směnce odlišuje od měny platebního místa.

I přes komplikace při vyřizování eskontního úvěru má samotný úvěr řadu pozitiv. Ze své podstaty je již zajištěný, a proto banky nevyžadují žádné další ručení. Jeho vyřízení netrvá příliš dlouho a samotný úvěr má výhodnou úrokovou sazbu, která se stanovuje pro jednotlivého klienta individuálně a většinou se definuje na základě diskontní úrokové sazby ČNB, jež se pohybuje okolo 2,5% p.a. Celkové úroky z úvěru se hradí formou jednorázové částky ze směnečné sumy při eskontu. Denní úrok se většinou počítá metodou 365/360 dní. Vztahují se na dobu začínající dnem získání eskontního úvěru (včetně) a končící dnem platebním (včetně).

Jestliže klient čerpá úvěr na základně zahraniční směnky, tak by se měl připravit na další poplatky. Jde hlavně o odměnu bance za inkaso směnky, inkasní výlohy zahraniční banky a poplatky DHL.

Největší komplikací pro obě strany tak je administrativa, což je důvodem, proč se banky ve velké části případů snaží klientovi nabídnout jinou alternativu než eskontní úvěr. Takových alternativ se na trhu nachází hned několik. Přesto jsou výhody eskontního úvěru velké a pokud klient plně důvěřuje svým splátcům a zároveň splňuje všechny stanovené podmínky k žádosti, jistě se mu jeho využití vyplatí.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články