Je pro vás výhodné spořící konto ING Konto?

vydáno 14.09. 2013 • Spoření • zobrazeno 2860x

Takzvané ING Konto se na trh dostalo roku 2001 a bylo vytvořeno společností ING bank. Jde o spořící účet, jenž svým klientům garantuje nadstandardní výšku procentuálního úročení spořené sumy. Na rozdíl od termínovaných vkladů se u ING Konta dočkáme až dvojnásobně vyššího úroku a zároveň nevyžaduje stejná omezení. Toto spoření nevyžaduje žádné poplatky za vytvoření účtu, a dokonce ani za jeho vedení. Bez poplatku se také obejdou transakce převodu a odvodu peněz pryč z účtu. ING Konto pracuje úplně bez hotovosti, a proto se jedná o službu bez zbytečných poplatků.

Všechno, co se vyžaduje při jeho zakládání, je jeden (v případě sjednávání online dva) doklad totožnosti. Dále se musí jednat o fyzickou osobu starší osmnácti let, která zároveň vlastní jeden běžný bankovní účet. Při vytváření ING Konta není nutné měnit stávající banku, kde již máte běžný účet, bohatě postačí, když do smlouvy uvedete jeho číslo. Z ING Konta poté lze přesouvat finance jen na účty vyplněné při zřizování, nicméně maximální limit jsou tři čísla účtů. To znamená, že všechny cílové účty, kam se peníze přesouvají, musí být dopředu definovány v kontraktu. Z ING Konta samozřejmě můžete posílat peníze na penzijní připojištění, životní pojištění aj., ale pouze v případě, že tyto máte od ING bank. Opačným směrem, tedy na ING konto, mohou být posílány peníze z kteréhokoliv účtu vedeného v bance se sídlem v České republice. Konto nestanovuje žádnou minimální ani maximální částku, kterou musíte na účet vložit.

Transakce mezi ING Kontem a účtem u jiné banky obvykle trvá dva pracovní dni. Jak již výše zmiňujeme, ING Konto je bezhotovostním kontem, a proto není možné vybírat z něho peníze přímo v hotovosti. Dále nelze, aby s účtem disponovala další osoba.

Naspořené finance nemají v případě nutnosti výběru žádnou výpovědní lhůtu a lze je tudíž kdykoliv převést na zadané účty. Výše těchto částek není omezená, tudíž najednou můžete přesunout celý objem konta na další účet. I v případě, že se na ING Kontu ocitnete na nule, pokračuje platnost smlouvy. Účet nebude zrušen do chvíle, kdy o to sami nepožádáte. Klidně tedy můžete po určité časové prodlevě pokračovat ve spoření peněz na ING Konto. Počet ING Kont pro jednoho klienta není nijak omezen.

Kontrola transakční historie probíhá u ING Konta za pomoci internetového bankovnictví. Na něm se většinou objevují provedené transakce nebo třeba i pravidelné příkazy k úhradě. Výpis z ING Konta se klientům zasílá prostřednictvím pošty jednou ročně zdarma. Jestliže byste měli zájem o častější posílání papírových výpisů, musíte si to zaplatit jako nadstandard.

Úroky se na ING Konto připisují po zdanění a to vždycky poslední den kalendářního čtvrtletí. Úroková sazba je pohyblivá a odvíjí se v závislosti na stavu situace a změn na relevantním mezibankovním trhu. Je tedy velice pravděpodobné, že v průběhu určitého časového úseku se může úroková sazba navýšit, ale také snížit. V nynější době se sazba pohybuje někde kolem tří procent p.a.

V další řadě musíme zmínit, že vklad na ING Konto je pojištěný až do ekvivalentu cifry sto tisíc Euro, a to ve výšce 100% samotného vkladu.

Jasnými výhodami ING Konta oproti ostatním spořícím produktům je dlouhodobě vyšší úrok, který se ING snaží udržet, absence zbytečných poplatků, relativně vysoká bezpečnost díky predefinování účtu a 100% pojištění finanční částky na kontě. ING se snaží přiblížit potřebám svých klientů, a proto nabízí hned několik možností, jak si účet založit. Lze tedy využít zakládání přes internet, prostřednictvím telefonní linky, osobně v ING Oranžovém domě v Praze apod. Určitou nepříjemností je čtrnáctidenní čekací doba na písemnou aktivaci účtu, nemožnosti výběru peněz v hotovosti a také již zmíněné zabezpečení převodů, jež může mnohdy být značně omezující.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Spoření'
    Tipy na jiné články