Pojištění nemovitosti či stavby

vydáno 12.09. 2013 • Tipy a rady • zobrazeno 2702x

Spousta lidí řeší, jestli si mají pojistit svůj byt, dům či pronajatou nemovitost a jestli se jim vůbec finance investované do takové pojistky vyplatí. Odpověď na takovou otázku není nikterak složitá. Pojištění není zase tak moc drahé a dává určité záruky, že člověk neskončí v krajním případě bez střechy nad hlavou. Valná většina populace by nejspíše měla slušné potíže v případě poškození jejich bydlení požárem nebo povodní, zvlášť pokud by museli lidé nápravu veškerých škod hradit ze svých vlastních zdrojů. Pojištění stavby je tedy nejzákladnějším dobrovolným pojištěním, jaké by si měl každý vlastník sjednat. Obdobně se hodí i pojištění domácnosti v pronajatém bytě. Vybavení domácnosti je totiž velice často jediná hodnota, jakou člověk vlastní. Z toho důvodu určitě není od věci si majetek pojistit.

Cena pojištění se určuje v závislosti na celé řadě rozmanitých faktorů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je reálná hodnota, tedy částka, na jakou je člověk pojištěný. Nelze ji tedy určit úplně jednoduše. Průměrná cena pojistky pro domácnost se pohybuje v oblasti mezi patnácti sty korun a dvěma tisíci korun ročně. Průměrné pojištění nemovitosti je mezi dvěma a půl tisíci a čtyřmi tisíci korun ročně. Kolem patnácti set korun vyjde i pojištění proti živelným pohromám včetně povodně a riziku odcizení. Pojištění rodinného domku s hodnotou tří miliónů korun by stálo přibližně tři tisíce korun za rok.

A proti jakým rizikům bychom se vlastně měli pojistit? Je nutné pokrýt veškerá rizika, která mohou skutečně hrozit v místě pojištění. Jestliže tedy člověk bydlí třeba na vrchu kopce ve velké vzdálenosti od nejbližší vodní plochy, pak nepřipadá v úvahu pojištění proti povodni, jelikož by to byly jistě vyhozené peníze. Důležité je také správné rozlišování některých důležitých pojmů, jako jsou zmíněné termíny záplava a povodeň, protože se nejedná o to samé. Jako povodeň se označuje vylití vodního toku nebo vodní plochy z jejích obvyklých břehů. V případě povodní tedy nebezpečí hrozí hlavně v blízkém okolí vodních ploch a toků, stejně jako v níže položených oblastech. Záplava znamená příval většího množství vody, který nesouvisí se zvýšením už existující hladiny vodních ploch či toků. Záplava tedy vůbec nesouvisí s blízkostí vodního toku a může se klidně objevit i ve vyšších polohách.

Na pojištění by se nemělo mnoho šetřit, o což se však lidé v poslední době snaží. Lidé se proto pojišťují na mnohem nižší sumu, než jaká je skutečná hodnota nemovitosti. Tento problém se nazývá podpojištění. V takovém případě se hovoří pouze o pojištění poměrné části nemovitosti a klient pak v případě pojistné události obdrží náhradu škody v daném poměru. Opravdu by se na pojištění domácnosti nemělo šetřit, protože v případě nešťastné události existují vážná rizika. Určitě se nedoporučuje podhodnocování pojistné částky stavby a domácnosti Ta by opravdu měla zhruba odpovídat její skutečné hodnotě.

Ceny nemovitostí se samozřejmě s postupem času různě vyvíjí, a proto pojišťovna svým klientům jednou za čas zasílá takzvaný valorizační dopis, který by měl přibližně reagovat na vývoj cen nemovitostí. Aby případně tímto způsobem nevzniklo podpojištění, měl by klient v takových případech s navýšením pojistné sumy souhlasit. V případě opačném pak riskuje, že bude jeho nemovitý majetek podpojištěn. Jestliže klient nemá žádné škody, navýšení pojistné částky se často kompenzuje bonusem za předcházející průběh. Cena za pojistku tím může klidně zůstat na stejné hodnotě.

V případě bydlení v bytě je ideální, pokud  se pojistí třeba celé společenství vlastníků bytových jednotek jako celek. Avšak i v případě pojištění poměrně části nemovitosti, jejíž jste vlastníkem - tedy třeba bytové jednotky v bytovém domě, u většiny pojišťoven uspějete. Pojistí se tedy konkrétní bytová jednotka a k tomu poměrná část společných  prostor. Pro pojistné plnění je však mnohem jednodušší se domluvit jako celek v rámci společenství a pojistit si bytový dům jako jeden celek. Pojistit se dají i domácnosti v pronajatém bytě, nicméně takové pojištění se vztahuje jen a pouze na věci, které jsou naším osobním vlastnictvím.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Tipy a rady'
Tipy na jiné články