Překlenovací úvěr

vydáno 14.09. 2013 • Půjčky a hypotéky • zobrazeno 2743x

Překlenovací úvěr, známý také jako meziúvěr, je produkt, jenž slouží zákazníkovi k překlenutí doby mezi uzavřením smlouvy o stavebním spoření a s ní spojeným nárokem na čerpání řádného úvěru. Tento úvěr je vzhledem k státnímu příspěvku omezen několika podmínkami, které způsobují jeho nepružnost. V momentě, kdy si jako klient chcete zažádat o úvěr ke svému stavebnímu spoření, potřebujete splnit hned trojici podmínek:

1. smlouva o stavebním spoření musí být dojednána a uzavřena nejméně 2 roky

2. zůstatek na vašem účtu musí být ke dni hodnocení pro daný kalendářní měsíc alespoň 40%   cílové spořené částky

3. bodové ohodnocení vaší smlouvy o stavebním spoření musí ke dni hodnocení pro daný   kalendářní měsíc dosáhnout stanovené výše (tzv. výše hodnotícího čísla)

Jakmile klient nesplní některou ze stanovených podmínek, nezískává na čerpání klasického úvěru ze stavebního spoření nárok. Aby spořitelny byly schopné reagovat na aktuální potřeby klientů, přinesly na trh produkt, jenž umožní překonat zmíněnou dobu mezi smlouvou o stavebním spoření a řádným úvěrem.

Překlenovací úvěr má stejnou vlastnost jako úvěr ze stavebního spoření, konkrétně tu, že ho lze čerpat zálohově, postupně i jednorázově. Jeho získání je relativně jednodušší, než získání klasického úvěru, nicméně neexistuje na něj právní nárok. Klient zároveň musí splnit hned několik podmínek, jež si dopředu stanoví každá spořitelna. Hlavně se jedná o uzavřenou smlouvu o stavebním spoření u konkrétní spořitelny, u níž si o úvěr žádáte. Další nutností je samozřejmě schopnost klienta splácet úvěr, což se dokazuje předložením pravidelného příjmu. Dále žadatel potřebuje zajistit úvěr a musí doložit účelové použití zmíněného překlenovacího úvěru. Tím ale ještě výčet podmínek nekončí, protože většinou bývá potřeba naspořit si na účet stavebního spoření minimální požadované procento z cílové částky, tedy úplně stejně jako u klasického úvěru ze stavebního spoření. Zmíněné procento však bývá relativně nižší, než oněch 40% (obvykle se pohybuje kolem 10%-30%).Když klient úspěšně splní všechny vyčtené podmínky, spořitelna ho zařadí do některé z rizikových skupin, z níž mu vyplývá úvěr s odpovídající úrokovou sazbou.

Výška překlenovacího úvěr se většinou rovná cílové částce stavebního spoření, jíž si klient definuje již při samotném podpisu kontraktu. Úvěr tedy nikdy nesmí být vyšší, než cílová částka, kterou si klient plánuje naspořit. Samotný překlenovací úvěr se na konci splatí z této přidělené cílové sumy. V praxi to znamená, že v okamžiku, kdy klient začne využívat svůj překlenovací úvěr, rozdělí se stavební spoření na dvě paralelně probíhající části. Klient i nadále musí spořit peníze na účet staveného spoření až do cílové částky a zároveň splácí úroky vyplývající z překlenovacího úvěru. Nevýhodu těchto úroků můžeme spatřovat ve zvláštním faktu, že úroky se nevypočítávají pouze z vypůjčené částky, ale z celkové cílové částky stavebního spoření. Ve výsledku tedy klient zaplatí úroky i za částku, kterou si vlastními silami naspořil.

Výška úroku závisí na tom, jak dlouhou dobu už klient spoří a jaký čas bude úvěr splácet. Úrok může být závislý na cílové částce, výšce hodnotícího čísla, naspořeném zůstatku na účtu stavebního spoření a na době, jaká je třeba k přidělení cílové částky. Velké procento spořitelen tedy inzeruje úrok v rozmezí 3%, občas 6%, nanejvýš 9%. Výhodou je, že úroky se mohou odečítat od daňového základu.

Obdobně jako se liší konkrétní podmínky, výška úroku i výše akontace, stejně tak se lidší i výše poplatků za poskytnutí a roční vedení úvěru. Poplatek za vedení se pohybuje kolem 250 korun, poplatek za poskytnutí úvěru se poté odvíjí na základě výše cílové částky a představuje většinou 1%-2% z této sumy.

Na samý závěr musíme zmínit též specifický druh překlenovacího úvěr, tzv. úvěr s nulovou akontací. Jedná se o účelový úvěr, jenž nabízí spořitelna svému klientovi, aniž by byl podmíněn vložením vlastních finančních prostředků. Jestliže tedy bude klient nutně potřebovat cifru 300 tisíc korun na opravu bytu, uzavře ve spořitelně stavební spoření s cílovou částkou právě oněch 300 tisíc a zároveň uzavře i smlouvu o překlenovacím úvěru na částku 300 tisíc korun. Stavební spořitelna poté poskytne celou sumu a postup už je stejný jako u běžného překlenovacího úvěru. Tento produkt je však limitován maximální možnou sumou, jakou spořitelna půjčuje, což bývá nastaveno na 500 tisíc korun.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články