Revolvingový úvěr - kdy jej použít?

vydáno 14.09. 2013 • Půjčky a hypotéky • zobrazeno 2764x

Revolvingový úvěr můžeme zařadit mezi bankovní produkty určené pro podnikatele nebo firmy a funguje na principu opakovaného čerpání a splácení půjčené částky. Slovo revolvingový v překladu do českého jazyka znamená "obnovující se". Úvěr můžeme charakterizovat jako krátkodobý, ale existuje možnost ho neustále obnovovat a tím zajistit firmě možnost manipulace s financem ještě před splacením vystavených faktur k pohledávkám. Úvěr se automaticky obnovuje v původní výši v rámci schváleného limitu sjednaného mezi klientem a bankou v okamžiku, kdy klient splatí část nebo celý úvěr. Revolvingový úvěr tedy vypadá jako kontokorent pro firmy, ale na rozdíl od kontokorentu má účelový charakter.

Revolvingový úvěr je v podstatě určený k financování běžných provozních potřeb společnosti, k zaplacení pohledávek nebo k nákupu zásob. Čerpat ho můžete nejen v českých korunách, ale také ve vybraných zahraničních měnách.

Obdobně jakou u veškerých produktů na trhu, i v případě revolvingového úvěru se výhody liší podle vašich potřeb. Banky se většinou shodují v požadavcích na úspěšné založení revolvingové úvěru, takže v tom by problém být neměl.

Prvotní podmínka je stanovena skutečností, že revolvingový úvěr je určen v zásadě pouze pro osoby fyzické - podnikatele, nebo pro osoby právnické, tudíž v případě žádosti po vás banka vyžaduje základní údaje o společnosti, pro níž hodláte úvěr čerpat, informace o předmětu financování, doklad prokazující právní subjektivitu ve vztahu se společností a minimálně dvě nebo tři ukončená daňová období podnikání firmy. Zároveň nesmí být zpožděné žádné vaše platby Správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně ani Finančnímu úřadu. Firma samozřejmě nesmí být předmětem konkursu, likvidace ani vyrovnání. Klient také potřebuje mít založený běžný bankovní účet vedený u banky, u níž žádá o úvěr.

Výška úvěru je buď dopředu daná na určitou maximální sumu nebo se vypočítává jednotlivě pro konkrétní společnost, jež o úvěr požádá. V praxi bývá výše úvěru regulována podle aktuálního stavu financovaných aktiv a klientových požadavků. Existují i banky, které zapůjčí konkrétní maximální částku až do výše 5 -10 milionů, odvíjející se od způsobu zajištění úvěru.

Nejčastějším způsobem zajištění revolvingového úvěru bývá zajištění pohledávkami z obchodního styku - tedy společností vystavenými fakturami na jejich výrobky, zboží nebo služby. Dalším možným zajištěním je ručení nemovitostí, kdy klient zpravidla dostává úvěr na vyšší částku. Existují i jiné způsoby zajištění revolvingového úvěru, a to ručení prostřednictvím bianco směnky nebo jednoduché ručení třetí osoby.

Období, na nějž se smlouva o revolvingový úvěr uzavírá, bývá stanoveno na jeden rok od jejího založení. Smlouvu je možno automaticky prodloužit na další kalendářní rok. Můžeme se setkat i s bankami, které s klientem uzavřou smlouvu na neurčito a nastaví si výpovědní lhůtu na tři měsíce. Neuvedení konečné splatnosti též teoreticky zlehčuje náročnost administrativy.

Zařízení revolvingového úvěru bývá běžně bezplatné. Jeho úroková sazba je pohyblivá, stanovuje se jednotlivě podle firemních výkazů a bývá splácen a jednou za měsíc a z reálně čerpané části úvěrového rámce. Výška úrokové sazby se běžně pohybuje okolo 10-20% p.a. Úvěr začíná svoje úročení od prvního dne započetí čerpání.

Pokud se klientovi podaří chybně překročit limit stanovený pro revolvingový úvěr, okamžitě se objevují sankční úroky, které se pohybují kolem 30% a výše. Tímto se také klient dopouští porušení smluvních podmínek banky.

Revolvingový úvěr slouží hlavně jako nástroj k překonání krátkodobého nedostatku financí, a proto není výhodný a neměl by být využíván na sponzorování dlouhodobějších investic.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články