Srovnání typů půjček pro podnikatele

vydáno 14.09. 2013 • Půjčky a hypotéky • zobrazeno 3147x

Podnikatelské úvěry můžeme najít u různých bankovních institucí a poskytují se fyzickým a právnickým osobám. Většinou bývají účelové a slouží k financování podnikatelských záměrů. Naše banky podnikatelům nabízejí velkou řadu úvěrů tohoto typu, které se vzájemně liší ve spoustě ohledů. Za prvé se jedná o dobu splatnosti a způsoby ručení. Dále jde o účel, za nímž se úvěr poskytuje. Úvěry se poté liší dle konkrétních podmínek ve výši úrokových sazeb.

Náležitosti a podmínky, které potřebuje klient pro získání podnikatelského úvěru splnit, se různí podle typu produktu a podle požadavků každé banky, u níž si klient o přidělení úvěru zažádá. Ve většině případů klient musí splnit obdobné podmínky. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území České republiky, kde se též musí nacházet sídlo firmy. Společnost musí mít ukončena minimálně dvě daňová období v oboru podnikání, nesmí být v likvidaci, konkursu ani vyrovnání a musí mít kladný výsledek hospodaření. Zároveň se vyžaduje prokázání žadatelovy bezdlužnosti vůči Správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu a také zdravotní pojišťovně.

Se zmíněnými podmínkami nutnými pro kladné vyřízení žádosti o podnikatelský úvěr souvisí relativně náročná administrativa. Žadatel musí kromě žádosti o úvěr odevzdat i další dokumenty, jež dokazují jeho relevantní nárok na jeden z podnikatelských úvěrů. Jde o doklad dokazující právní subjektivitu žadatele, tedy o úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání. Za další se jedná o dokumenty vyjadřující žadatelovu bezdlužnost vůči stanoveným institucím a jeho kladný výsledek hospodaření. Zde se jedná o roční účetní závěrky, daňová přiznání včetně příloh, výroční zprávu a ekonomické výsledky za poslední měsíc a jemu odpovídající měsíc předchozího roku. Dále se budou hodit dokumenty s elementárními informacemi o společnosti, která o udělení úvěru žádá, doložení informací o předmětu financování a doložení potvrzeného podnikatelského záměru. Posledními společnými dokumenty pro valnou část typů podnikatelských úvěrů je prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a také materiály, jež obsahují případné navrhované zajištění úvěru.

Rozmanitost produktů pro klienty z řad podnikatelů dokazuje několik způsobů jejich rozdělování. Podnikatelské úvěry můžeme členit podle kritérií definujících, za jakým účelem bývají poskytování. V první řadě můžeme rozlišit úvěry dle příjemce úvěru, dále se rozlišuje podle účelovosti úvěru nebo podle doby splatnosti. Samostatnou skupinku pak tvoří jednotlivé úvěry pro právnické nebo i fyzické subjekty se svými specifickými požadavky a výhodami.

Mezi účelové půjčky můžeme zařadit úvěry provozní, investiční a podnikatelské kontokorenty. Provozní úvěr slouží k financování krátkodobých provozních potřeb nebo pohledávek a pouze výjimečně se poskytuje jako dlouhodobější úvěr, protože jde o úvěr terminovaný, s dojednaným plánem čerpání a splácení. Častokrát bývá zajištěný nemovitostí nebo směnkou. Veškeré náležitosti se vypočítávají individuálně (úroková sazba, výše úvěrové částky, doba splatnosti).

Investiční úvěr je určen na pořízení investičního majetku. Nejvyšší možná výše úvěrové částky se stanovuje podle schopností klienta a způsobu zajištění úvěru, k čemuž slouží směnka, ručení třetí osoby nebo nemovitý majetek. Investiční úvěr má předem stanovený plán čerpání a splácení.

K běžnému podnikatelskému účtu je u banky automaticky poskytován třetí typ účelového úvěru, kterým je kontokorentní úvěr, jenž slouží jako taková malá finanční rezerva na krátkou dobu použitelná v případě nenadálých výdajů. Maximální možná výška půjčky se v tomto případě stanovuje na základě ročního obratu klienta a obvykle není potřeba tento úvěr zajišťovat.

K dalším druhům podnikatelských bankovních produktů také patří specifické formy, třeba eskontní úvěr. Eskontní úvěr je založený na odkupu směnky od klienta, přičemž výše úvěru se rovná výši směnečné částky, je splatný ke dni splatnosti směnky, má také velmi nízkou úrokovou sazbu a je spojen se složitou administrativou.

Dodavatelské a odběratelské úvěry se uskutečňují, jak již název sám hlasitě napovídá, mezi dodavatelem a odběratelem. Jakmile odběratel nemá dostatek financí na zaplacení dodavateli, pak mu vystaví směnku. Jde tedy o dodavatelský úvěr zajištěný zmíněnou směnkou, přičemž dodavatel má možnost se směnkou dále zacházet a odběratel je plným majitelem předmětu koupě. Odběratelské úvěry pak fungují na principu zaplacení zálohy ze strany odběratele. Dodavatel se tím zavazuje k předání hotového výrobku a celková pohledávka se poté v případě dodání sníží právě o onu zálohu, čili o odběratelský úvěr.

Lombardní a emisní úvěry patří do skupiny relativně složitých produktů, které fungují na principu odkupu emise cenných papírů, nebo na principu krátkodobých úvěrů zaručených zmíněnými cennými papíry. Banky je vyřizují individuálně na základě posouzení klienta.

Podnikatelská hypotéka je specifický účelový úvěr, jenž slouží k financování nemovitostí určených k podnikání. Výhodu oproti ostatním hypotékám můžeme vidět v razantně nižší úrokové sazbě, která je takto nízká díky silnému zajištění úvěru. Nejvyšší výška úvěrové částky se pohybuje v oblasti okolo sedmdesáti procent odhadní hodnoty zajištěné nemovitosti.

V nedávné době se na našem trhu objevily poměrně nové produkty, které se snaží přiblížit potřebám klientů. Jedním z takových produktů je i express půjčka společnosti GE Money Bank. Jde o neúčelový úvěr bez nutnosti ručení. GE poskytuje produkt úplně všem podnikatelům, tedy nejen svým stávajícím klientům, a garantuje okamžité vyřízení a transakci peněz do 24 hodin. Nejnižší možná půjčka je 40 tisíc a nejvyšší možná půjčka je 500 tisíc korun. Úvěry a RPSN jsou určovány jednotlivě.

Skoro všechny bankovní společnosti u nás se také věnují oblasti úvěrů souhrnně známé jako nabídky bank. Jedná se o tři základní služby pro klienta - spolufinancování nebo předfinancování projektu, poradenské služby a také pomoc při vypracování projektu. Odchylky mezi různými bankami jsou hlavně ve výši poplatků za služby a ve výšce úrokové sazby. Poplatky se běžně odvíjejí od individuálních parametrů klientova úvěru.

Klient by si měl podle velikosti, požadavků a prostředků firmy určit jaký úvěr a kde by bylo nejvhodnější získat.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Půjčky a hypotéky'
Tipy na jiné články